Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη (Diversity & Inclusion) στον εργασιακό χώρο από τον Γιώργο Μπαμπαλιάρη

Ο επικεφαλής του τμήματος Learning & Development της Optimal HR Group, Γιώργος Μπαμπαλιάρης, μιλά για τη σημασία της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης (Diversity & Inclusion) στο χώρο εργασίας, αλλά και για τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι εργοδότες που θα εντάξουν πολιτικές ποικιλομορφίας και ίσων ευκαιριών στις εταιρείες τους.

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος για την Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (Diversity & Inclusion) στον εργασιακό χώρο. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο όρος;

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας δεν ζούμε αποκομμένοι και η έννοια της παγκοσμιοποίησης και των «ανοιχτών συνόρων» με την ευρεία έννοια είναι όλο και πιο έκδηλη. Οι πολιτισμοί επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, οι επικοινωνίες, οι εικόνες, το φαγητό, η μουσική, η μετανάστευση, τα social media όλα αναμειγνύονται και όλα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Επομένως η έννοια της ποικιλομορφίας και του διαφορετικού είναι κάτι που καθημερινά όλοι βιώνουμε με διάφορους τρόπους. H διαφορετικότητα (Diversity) στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από το φύλο ή την εθνικότητα. Συναντάμε διαφορετικότητα ως προς την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το θρήσκευμα, την αναπηρία, τον τρόπο σκέψης. Η συμπερίληψη (Inclusion) αναφέρεται στην έννοια ενός συναινετικού, γόνιμου περιβάλλοντος που χωράει, είναι ανεκτή και καλωσορίζει τη συμμετοχή όλων όπως είναι, χωρίς περιορισμούς και επιφυλάξεις.

Έρευνες έχουν δείξει ότι στον επιχειρηματικό χώρο εταιρείες που ήταν ανοιχτές στην ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό τους έχουν πολύ καλύτερους δείκτες παραγωγικότητας, ικανοποίησης, καινοτομίας και δέσμευσης του προσωπικού τους.

 

Γιατί είναι σημαντικό οι εταιρείες να προσανατολιστούν προς πολιτικές Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης;

Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη έχει ξεκινήσει από χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι στον επιχειρηματικό χώρο εταιρείες που ήταν ανοιχτές στην ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό τους έχουν πολύ καλύτερους δείκτες παραγωγικότητας, ικανοποίησης, καινοτομίας και δέσμευσης του προσωπικού τους. Εταιρείες του Fortune 500 που έχουν γυναίκες σε υψηλές ηγετικές θέσεις επιτυγχάνουν υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα κατά μέσο όρο, ενώ εταιρείες με υψηλή διαφορετικότητα ανάμεσα στο προσωπικό τους επιτυγχάνουν 80% υψηλότερη απόδοση. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που παίζει μεγάλο ρόλο είναι οι αντιλήψεις της νέας γενιάς που θεωρούν και επιζητούν από τον εργοδότη τους ένα δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον που να τους χωράει όλους. Αρκετά συχνά η πολιτική διαφορετικότητας και συμπερίληψης ενός εργοδότη αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής από την πλευρά ενός νέου (σε ηλικία) υποψηφίου.

Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό;

Οι στρατηγικές Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες περιλαμβάνουν διάφορες ενέργειες σε πολλά επίπεδα και τμήματα. Έχει να κάνει πρωτίστως με την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας αλλά και τη δέσμευση της Διοίκησης στο να υποστηρίξει πολιτικές που ενισχύουν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη και που εξασφαλίζουν στον εργαζόμενο την εμπειρία εργασίας (employee experience management) σ’ ένα περιβάλλον αξιοκρατικό, δίκαιο, ποικιλόμορφο, ανοικτό στο νέο, με αποδοχή στην διαφορετικότητα. Η προσέλκυση «διαφορετικών» ταλέντων, οι εταιρικές αξίες, οι εταιρικές πολιτικές, η εκπαίδευση των εργαζομένων όλων των βαθμίδων, η διαχείριση της απόδοσης, οι παροχή ίσων ευκαιριών ανέλιξης, τα σωστά πρότυπα συμπεριφοράς όλα συμβάλουν στην ενίσχυση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης μέσα σ’ έναν οργανισμό. Οι επικεφαλείς των εταιριών και οι επιχειρηματίες κάθε μεγέθους και κλάδου πρέπει να αντιληφθούν και να ενσωματώσουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης ως ένα συγκριτικό τους πλεονέκτημα και όχι ως ένα αναγκαίο κακό ή μια μόδα της εποχής.

Πώς μπορεί η Optimal HR Group και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει στο Learning & Development να βοηθήσει προς την ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού και ποικιλόμορφου εργασιακού περιβάλλοντος;

Η Optimal HR Group παρέχει μία ολοκληρωμένη πρόταση λύσεων σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων αλλά και μέσω των εξειδικευμένων έμπειρων συμβούλων της παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό. Μέσω του προγράμματος «Employee Experience» γίνεται εξειδικευμένη διάγνωση, καταγραφή και σχεδιασμός του ιδανικού εταιρικού περιβάλλοντος για την αρτιότερη εμπειρία εργαζομένου. «Άρτια εμπειρία εργαζομένου» μεταφράζεται σε υψηλότερη παραγωγικότητα και αποτελέσματα για την εταιρεία, καθώς και μεγαλύτερη δια κράτηση προσωπικού. Εκπαιδεύουμε όλο το προσωπικό και την ηγετική ομάδα σε θέματα Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας, Ομαδικότητας, Επικοινωνίας και Εμπιστοσύνης συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει την καινοτομία, την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και την ανοιχτή επικοινωνία.

Γιώργος Μπαμπαλιάρης

Εκπαίδευση & Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Βραστόβου 19
11524 Αθήνα
Κιν: 6937 379 379
Σταθ: 211 117 9265

Start typing and press Enter to search